Հիանալի կատարում... Մարիետա Բադալյան
2017-05-11 13:16:00

Քնքուշ լուսնի շուշան-փոշին

Մաղեց հեզ գետի վըրա.

Մեղմիկ խըշշաց ցորեն, ցողուն,

Սիրտըս անդո՜րր կը ծըփա:

Ուռիները նազա՜ն-ծածա՜ն,

Տերևները կը շընչեն,

Ծիտ ու ծիծեռ ճուղքի վըրան

Վառ երազում կը նընջեն...

Լուռ կը ծորե աստղը շողե՜ր

Ու ծըղրիդը կը ծըղրա.

Քամին կերգե գաղտնի երգե՜ր,

Միտքըս հեռո՜ւ կը սըլանա...

Լուսնակն անցավ,— մութը մըթին

Մաղեց հեզ գետի վըրա...

Ծանըր խըշշաց լացող ուռին,

Սիրտըս տըխո՜ւր կը հևա...

Ավ. Իսահակյան

Մարիետա Բադալյան, «Ուռի»

Այս նյութը դիտել են - 118466 անգամ